februari 2017

Crafoordska stiftelsen donerar fem miljoner kronor till Forum Medicum!

Crafoordska stiftelsen beslutat att bidra till Forum Medicum genom att anslå fem miljoner till utrustning för nya hälsovetenskapliga labb. – Crafoordska stiftelsen är glad att kunna stödja samlokaliseringen av Medicinska fakulteten. Vi upplever det viktigt att fakultetens olika verksamheter får bättre förutsättningar att samarbete över gränserna. Detta kan ge goda resultat framöver. Samtidigt är det viktigt att studenterna får tillgång … Läs mer

Informationsmöten 0

Dekanus reflektioner efter studiebesöket i Köpenhamn

Det var spännande att se andra nybyggen och höra om deras resor fram till ett färdig hus.  Vissa miljöer gav en aha-upplevelse. Panum var en stor satsning och man hade gjort många fina öppna miljöer som naturligt skapade möten. Trots att verksamheten inte flyttat in var det redan mycket folk som rörde sig i de publika ytorna och man kan … Läs mer

Informationsmöten 0

Studiebesök i Köpenhamn

Representanter från fakultetsledning, fakultetsstyrelse, styrgrupp, prefekter med flera var på studiebesök i  Danmark för att titta på referensexempel på nya miljöer i liknande organisationer. Syftet var att se hur man har gjort på andra ställen och att lära av andras erfarenheter. Fokus var att titta på lärmiljöer, publika rum och arbetsplatser. Delegationen på runt 40 personer besökte Panum (Köpenhamns universitets … Läs mer

Informationsmöten 0

Viktig milstolpe för Forum Medicum

DEKANUS GUNILLA WESTERGREN-THORSSON MEDDELAR STYRELSENS BESLUT Vid fakultetsstyrelsens möte den 1 februari beslutades i enlighet med det utskickade förslaget till styrelsen att projektet ska fortsätta med en hyresnivå på drygt 30 miljoner kronor som planeringsförutsättning. Styrelsen tillstyrkte på ett övergripande plan samtidigt besparingsåtgärder i förhållande till det ursprungliga förslaget från Henning Larsen Arkitekter. Sammantaget är jag mycket nöjd och oerhört … Läs mer

Allmän information 0