Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

VR-ansökan om ett “Forum Medicum Exercise & Reality Lab” inlämnad

I visionsarbetet med inriktning på forskning så har visionen om ett ”Reality lab” diskuterats mycket. En nationell forskningsanläggning där man kan skapa verklighetstrogna inomhus- och utomhusmiljöer i naturlig storlek. Visionen, som kommer från professor Susanne Iwarsson, har resulterat i en ansökan till Vetenskapsrådet (VR) om ett ”Forum Medicum Exercise & Reality Lab” vid Lunds universitet.

Ansökan avser finansiering till ett två-årigt planeringsprojekt och söks som ett nationellt infrastukturbidrag på 4,6 miljoner kronor. Visionen är att skapa nydanande forskning kring människans beteende och funktion utifrån verklighetstrogna och standardiserade arbetsplats-, boende- och utomhusmiljöer. Det enda liknande fullskaliga labbet i världen som vi känner till är iDAPT-anläggningen i Toronto.

Ansökan har ett brett stöd, både inom och utanför Lunds universitet, vilket är en förutsättning för en nationell infrastruktursatsning. Flera forskargrupper inom medicinska fakulteteten har anmält sitt intresse för idén, Lunds tekniska högskola och det så kallade Humanistlaboratoriet vid fakulteten för humaniora och teologi, har ställt sig bakom visionen. På det nationella planet medverkar bland andra Karolinska Institutet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Medicinska fakulteten vid Umeå universitet som partners i denna ansökan om planeringsbidrag.

I november 2013 väntas besked om ansökan beviljas, håll tummarna!

april 5, 2013

Inlägget postades i

Visionsarbete - forskning