Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visionsgruppen med fokus på forskning fortsätter visionera

Visionsgruppen med fokus på forskning har haft sitt andra visionsmöte och idéerna var många. Deras uppdrag är att tänka i funktioner och sammanhang.  Att identifiera pusselbitarna, utan att låsa sig vid fysiska strukturer.

Mötet handlade mycket om att öka samverkan och integrationen mellan de olika disciplinerna och samarbetspartners. Någon ville se fler mötesplatser för den kliniska forskningen för både sjukvården och fakulteten. Någon annan menade att det räcker inte bara att placera folk fysiskt nära varandra, man måste även se över strukturerna. Kanske skapa fokusgrupper.

– Det finns de som har bättre och tätare samarbete med forskargrupper i Tyskland än vad de har inom verksamheten.Hur man bygger forskningsmiljöerna diskuteras också.  Att bygga som en tårta där alla har ett givet centrum i mitten, t ex ett fikarum. Samtidigt måste man tänka in att vi bygger för framtiden och därför måste fundera på hur det kommer att se ut då. Kanske kommer vi inte att ha regelrätta små kontor.

– Idag jobbar man mer i projekt, ”en passant” och sitter mindre still i egna bås.

Alla var överens om vikten av att skapa en ”attraktiv och eftertraktad miljö”, annars är det svårare att skapa naturliga samarbeten.

– Man ska inte underskatta en trevlig mötesplats, t ex ett café eller restaurang.

Men för att bygga för framtiden bör man tänka flexibelt. Lokalerna bör vara generiska, så att de går att omvandla efter behov.

– Det kan vara farligt att tänka för mycket i innehållsfrågor, det kommer att ändras under de framtida decennierna.

Denna träffs önskelista
Övriga önskemål som kom fram under mötet var: rörelselabb, hemmiljöslabb med möjlighet till observationsstudier, fall- och kognitionsstudier, mm. En samlad miljö för doktorander, reproduktion av en vårdcentralsal. Lokaler där man kan spela in föredrag och andra moment, studios.

Publik verksamhet: ytor som visar upp verksamheten och erbjuder mervärde för besökarna i form av utställningar, enkla tester för allmänheten. Lokaler där man kan erbjuda vetenskapsluncher och andra publika arrangemang

Samarbeten som diskuterades var: multidisciplinär samverkan med t ex LTH som är jätteduktiga på rörelsemätningar, och Humanistlabbet som är jätteduktiga på EEG. Sjukvården och den kliniska patientnära forskningen.

Uppmaning
BMC och CRC är byggda annorlunda, har du erfarenhet av att jobba på båda ställena? Hur upplever du skillnaderna i arkitekturen? Hör gärna av dig till Anna.Mansfeld@med.lu.se och dela med dig av dina erfarenheter.

mars 1, 2013

Inlägget postades i

Visionsarbete - forskning