Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

Information in English

Bygginformation om Forum Medicum

7 meter! Så djupt ska vi gräva!

Semestertider för många men projektet tar inte ledigt. Nästa vecka påbörjas den riktiga schakten.

Schaktningen kommer att innebära en ökad trafik på Sölvegatan med en lastbil med släp per 10 minuter. Schaktningen innebär även att packning av lera kommer att ske vilket kommer att skapa vissa vibrationer.

Vibrationsmätare finns uppsatta för att kunna följa arbetet. Schaktningen pågår till och med vecka 40.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 27

 • Grovschakt för källare med början från långagången i riktning mot vattentornet
 • Rensning av tomt
 • Fortsatt ledningsflytt
 • Start ombyggnad för platskontor i långa gången
 • Demontage installationer i långa gången plan 10, för kommande pelare till nybyggnaden
 • Stänga ventilation långa gången
 • Arbete med dörrmiljöer långa gången och hus F
 • Rivning vid entré

Vecka 28

 • Fortsatt ledningsflytt
 • Grovschakt för källare med början från långa gången i riktning mot vattentornet
 • Håltagning i långa gången
 • Ombyggnad för platskontor i långa gången
 • Fortsatt flytt av installationer långa gången

Vecka 29-31

 • Ombyggnad för platskontor i långa gången
 • Håltagning långa gången
 • Fortsatt flytt av installationer långa gången
 • Påbörja arbete med att forma, armera och gjuta hissgrop

Vecka 32

 • Grovschakt för källare
 • Håltagning för pelare i långa gången
 • Arbeten med fundament och hissgrop

Håll dig uppdaterad om projektet genom att prenumera på projektbloggen: forummedicum.blogg.lu.se


Information about Forum Medicum in English

Although summer holidays are finally here, the construction of Forum Medicum will continue full speed ahead.

During week 27 excavating of the main trench will start. We will excavate down to 7 meters depth and in connection with this packing of clay will also be done. Excavation activities and packing will cause vibration. Vibration meters will be set up in the immediate area for monitoring.

The excavation also means increased traffic on Sölvegatan with one trailer truck passing by every ten minutes. The excavation will last over the weeks 27-28 and 32-40.

Construction information:

We will be continuing work that, unfortunately, may be perceived as inconvenient.

Remember that, without Skanska’s permission, entering the worksite is absolutely prohibited!

Text in bold is work that is noisy or may be perceived as inconvenient in some other way. The term “långa gången” refers to the passage at BMC facing Sölvegatan, which until recently connected the F-, H- and I-houses.

Week 27

 • Excavating main trench from the “långa gången” towards the water tower
 • Site clearance
 • Continued rerouting of services
 • Start of rebuilding for site office in the “långa gången”
 • Dismantling installations in the “långa gången”, level 10 (for pillars for the new construction)
 • Turning off ventilation in the ”långa gången”
 • Work around the entrances in the “långa gången” and in house F
 • Demolition work around the entrance

Week 28

 • Rerouting of services.
 • Excavating main trench from the “långa gången” towards the water tower
 • Hole making (drilling, etc.) in the “långa gången”
 • Rebuilding for site office in the “långa gången”
 • Continued moving of installations in the “långa gången”

Weeks 29 – 31

 • Rebuilding for site office in the “långa gången”
 • Hole making in the long corridor (for pillars for the new building).
 • Continued moving of installations in the “långa gången”
 • Begin work on shaping, reinforcing and molding elevator pits

Week 32

Earthwork for basement
• Hole making for pillars in the “långa gången”
• Work with foundation and elevator pits

For updates during the summer, please visit the project blog: forummedicum.blogg.lu.se

juni 26, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *