Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

Här kommer veckans bygginfo! Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 18-20

• Montage av pelare och balkar i långagången.
• Armering av platta på mark pl 11.
• Arbete med Fernströmssalen. Bland annat
tätning av tak.
Anslutningar mellan befintligt tak på
långagången och Forum Medicum. Innebär
viss rivning.
• Stommontage fas 2, kommer pågå t.o.m.
vecka 30. Innebär ökad frekvens på
leveranser till arbetsplatsen.

maj 4, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten