Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Studiebesök på Niagara -Malmö Högskolas nya byggnad

Forum Medicums styrgrupp har besökt Niagara, Malmö högskolas (MAH) nya byggnad intill Malmö centralstation. Niagara är en 25 000 kvm stor byggnad (lika stor som Forum Medicum med ny- och ombyggnad) där tre fakulteter flyttat ihop i år och gett plats till 500 medarbetare och 4 500 studenter.

Vi fick träffa en fackrepresentant på Malmö högskola som guidade oss runt i det nya huset. Niagara är ett arkitektoniskt genomtänkt hus med många fina detaljer och vacker inredning, se bilder nedan. Efteråt var vi inbjudna att sitta med vid ett seminarium om arbetsplatser som anordnats för medarbetarna. Niagaraprojektet har fått en del intern kritik av sina anställda, alla är inte nöjda med de nya arbetsmiljöerna. Missnöjet har främst handlat om att det inte finns egna arbetsplatser och att man inte känt sig delaktiga i processen.

Från början var det tänkt att alla skulle ha egna cellkontor, men halvvägs in i projektet ville dekanerna att man skulle arbeta mer projektbaserat, enligt en typ av aktivitetsbaserad arbetsplats som man kallar funktionsbaserat. En av anledningarna till att välja denna typ av arbetsmiljö var att frågan “var är alla?” ofta kom upp och att man inte ville binda upp för mycket pengar i lokaler som sedan står tomma. Under projektets gång har justeringar gjorts och planerade placeringar ändrats efterhand som behoven har förändrats. De inblandade fakulteterna har till exempel hunnit växa ur de initiala beräkningarna på 420 medarbetare och till 500 personer idag.

_MG_2508-Edit
Niagara är ett högt hus delat på 3 byggnader med 12 våningar som högst. I mitten finns ett samlande centrum med trappor runt hela atriet. Man har lyckats bra med att skapa en god ljudmiljö och trots den öppna arkitekturen så upplevs det inte som stimmigt och störande vare sig i de öppna trapporna eller i de öppna arbetsmiljöerna.
_MG_2516
En bit upp finns gröna terrasser med många fina uteplatser.
_MG_2518
Här och var i huset finns det lounger som ska fungera som mötesplatser, med professionella kaffemaskiner och trevlig inredning kan man locka folk från hela huset.
_MG_2522
Två soffor med höga ryggar skapar ett mötesrum i rummet.
_MG_2527
Alla medarbetarna har egna förvaringsskåp med lås, dessa funkar även som mötesbord och avlastningsyta.
_MG_2558-Edit
Mötesrum med whiteboard integrerat på väggarna.
IMG_2541
Korridorer och kommunikationsytor används som läsplatser, arbetsytor mm.
_MG_2564
Alla arbetsplatser har hög- och sänkbara bord och stolar för att passa för alla. De är förberedda för alla typer av datorer. Eluttagen sitter i pelare från taken och kan flyttas runt i rummet.
_MG_2549
Integrerad whiteboard i glasväggen.
_MG_2525
Hänförande utsikter från de flesta rum.
december 1, 2015

Inlägget postades i

Allmän information studiebesök