Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Stora labbytor som attraherar alla, skapar möten

Visionsgruppen med inriktning på forskning hade sin tredje träff igår. De inledde med att kolla på en film från en Reality park i Toronto.  I en stor hangar har man byggt upp olika simuleringar av hemmiljöer, gatumiljöer, och arbetsmiljöer för att testa de mesta vardagliga ting som hur man kan konstruera trappor där folk inte ramlar lika lätt. Hur man kan konstruera skor så att man inte halkar vid halt väglag etc.

Ingemar Carlstedt menade att en byggnad som byggs som en “hangar” är inte så dyr att producera och ger möjlighet till flexibla användningsområden för framtiden. Dock kan den nog inte rymmas inom den yta som finns mot Sölvegatan direkt framför BMC, utan man får kanske se till närliggande ytor.

Inspirerade av visningen övergick sen mötesdeltagarna till att diskutera sina visioner i förhållande till ett stort Health Science labb.

– Jag kan se utrymme för alla delar av fakulteterna att utnyttja dessa labbmiljöer.

Att labben skulle användas gemensamt av forskarna och i utbildningen sågs som en förutsättning. Att ha dubbel utrustning och dubbla lokaler för samma saker är inte resurseffektivt.

– Vi kan inte ha hundratals kvadratmeter labbyta som bara används några veckor om året.

Den viktigaste utmaningen kan vara att hitta gränsytorna mellan de olika disciplinerna.

– Vi måste lära oss att arbeta mer translationellt, att respektera varandras expertis och jobba mer gemensamt.

Många tog upp visionen om att ha en miljö där man kan ta emot allmänhet och forskningsdeltagare. Lokaler där forskare kan ta emot patienter/brukare parallellt med deras behandling, eller efter, för att följa upp deras tillfrisknande.

I anknytning till dessa mottagningsrum vill man gärna erbjuda ett mervärde för besökaren med filmvisning och utställningar inom olika aktuella teman, som kan förklara och lära ut mer om sjukdomar och behandlingar till allmänheten. Ett skyltfönster mot Sölvegatan där vi öppnar upp för omvärlden och visar vad vi arbetar med och bjuder in allmänheten att titta.

Övriga frågor som lyftes upp var behov av kontorsytor, konferenssalar och arkiveringsmöjligheter

– I framtiden kommer vi förmodligen att gå ifrån det strikt personliga kontoret som enda arbetsyta och jobba mer flexibelt.

Gruppen fick i läxa till nästa gång att tänka mer i volymsuppskattning, mindmaps och att komma med tips på inspirerande miljöer.

Önskemål från denna tredje träff:

  • Reality labb
  • Mötesplatser för kliniska forskare
  • Publika ytor för allmänheten
  • En miljö där man kan samarbeta över disciplinerna
  • Konferensrum/föreläsningsal för 150 personer.
  • Fler datasalar för bioinformatik, biostatistik och vetenskaplig kommunikation
  • Arkivytor
mars 21, 2013

Inlägget postades i

Visionsarbete - forskning