Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Det våras för Forum Medicum

Som Fågel Fenix reser sig Forum Medicum från det som länge sett ut som en stor grusgrop framför BMC. Allt eftersom väggar och tak kommer på plats tar huset form och till sommaren börjar monteringen av glasfasaderna. Här är vårens milstolpar!

Väggarna anländer nu i skytteltrafik på lastbilar direkt från Lettland.  Det finns ingen tid eller plats att förvara dem, så fort de lastats av sätts de på plats. De drygt fem meter höga cementblocken skruvas fast och stöttas provisoriskt av stålbalkar. Först när taket lagts på (det som blir nästa vånings golv) gjuts de fast.

Förbereder för god ventilation

Enligt planen ska källarplanet vara färdigt lagom till sportlovet vecka 8.

“Då ska det vi kallar för skelettet; ytterväggar, betonginnerväggar, pelare, balkar och bjälklagret över källaren vara klart”, säger Tobias Edahl, Skanska, som samordar nybyggnadsdelen.

Bra ventilation

Samtidigt med monteringen av källarväggarna byggs de stora ventilationskulvertarna som ska rymma alla ventilationsrör och ventilationaggregat som ska garantera ett gott inomhusklimat och en god framtida arbetsmiljö. De är redan strategiskt utplacerade och väntar tålmodigt på sin tur under blå presenningar.

Varning för buller

I vecka 8 påbörjas den så kallade återfyllnaden i anslutning till Grubb- och GK-salen, och detta kommer att låta en hel del, varnar Tobias Edahl. Det som händer då är att lera och krossmaterial kommer att fyllas i utrymmet mellan den gamla fasaden och den nya väggen.

“Det blir många transporter och verksamheten i huset kommer med stor sannolikhet att påverkas”, säger Tobias Edahl.

Ett våningsplan i månaden

Från slutet av april går det fort. Allt eftersom väggar och pelare kommer på plats växer huset på höjden. Tobias Edahl uppskattar att det tar tre veckor att färdigställa varje våningsplan.

“Eftersom det ska bli en glasfasad blir det ju mer som ett tomt skelett, men det kommer att gå fort med stommen”, säger han.

I juni till september monteras glasfasaden på entréplanet med början i den delen som är ovanpå ”Långa gången”. Till hösten har hela huset klätts i glas!

Viktigaste milstolpen: taket

Men redan före semestrarna har man kommit till det mest kritiska momentet i byggnationen.

“Den absolut viktigaste milstolpen är när taket läggs på, för då får man ett tätt hus och det ska vi ha i oktober även om taket inte kommer att vara klart.”

Han hoppas därför på en solig och regnfri sommar. “Det hade underlättat betydligt!”

Håller tidsplanen

Som väl är har bygget inte påverkats av pandemin. Enligt Tobias Edahl håller de tidsplanen.

“En risk hade varit om det blivit stora förseningar i materialet från utlandet, men det har vi inte märkt av. Det hade varit värre om vi startat ett år tidigare för då hade vi behövt vara fler på plats än vad vi är nu. Nu är det ändå ganska glest på platskontoret och i matsalen.”

Text & bilder: Sara Liedholm

Faktaruta/milstolpar under våren

Vecka 4-8: Start resning av väggar till källaren och utvändigt markarbete (rördragning

Vecka 7: Entréplanets golv gjuts över källaren

Vecka 8-14: Start av återfyllnad och läggning av yttre VA

Vecka 10-14: Betongarbete och förberedelser för fundamentet utanför Grubb- och GK-salen

Vecka 16: Start för montering av pelare och ytterväggar på entréplanet

Vecka 23: Start för montering av glasfasaden

Juni: Takarbetet börjar


 

februari 3, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten