Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Här kommer veckans bygginfo! Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 14-16

* Anslutningar mellan befintligt tak på långagången och Forum Medicum.
* Arbete med Fernströmssalen och rivning av del av tak.
* Håltagning för 6 st pelare genom långagångens yttertak och bjälklag. Startar 9/4 alt. 12/4. Beräknas preliminärt klart v. 15.
* Förläggning av yttre VA kring byggnaden.
* Stomkomplettering källare, uppregling av innerväggar samt installationer
* Armering och gjutning av fundament under platta på mark pl 11
* Provisorisk asfaltering kring FM.
* Omkoppling provisorisk el. Påverkar ej verksamheten.

Vecka 17
* Stommontage återupptas den 26/4 då pelare på plan 11 börjar monteras. Pågår t.o.m. vecka 30.
* Pelare placeras genom tak på långagången ner till källare.

april 15, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten