juni 2018

Tidsplan för Forum Medicum i närtid

Så här ser tidsplanen ut för den närmaste tiden: I början av hösten kommer ritningar att gå ut på remiss till fakulteten, LU-byggnad, HMS-kommitéer, LU Service m.fl. Alla parter kommer att titta på ritningarna utifrån olika vinklar. Från verksamhetens sida så handlar det om att de angivna lokalbehoven tillgodoses och att placeringarna blir bra ur ett student och medarbetarperspektiv. Akademiska … Läs mer

Informationsmöten 0

Lunds kommun har beslutat om samråd för detaljplanen för Forum Medicum

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har nu  beslutat om samråd för en ändrad detaljplan med en tillbyggnad av BMC i Lund. Läs deras pressmeddelande. Byggnadsnämndens ordförande kommenterar det så här: – Det är glädjande att vi nu möjliggör för Lunds universitet att satsa på nya Forum Medicum i anslutning till BMC och Universitetssjukhuset. Detta kan lyfta hela Sölvegatan. Forum Medicum har … Läs mer

Allmän information 0

Frågor om Forum Medicums GU-lokaler

I veckan hölls ett öppet möte om Forum Medicums framtida grundutbildnings- (GU) lokaler. Cecilia Lundberg och Gudrun Edgren, ordförande resp. vice ordförande för planeringsgruppen för studiemiljöer samt Jakob Donnér och Joanna Oberda från projektsamordningsgruppen, var inbjudna av Hälsovetenskapliga institutionen för att presentera hur man arbetat med detta. De berättade om den överordnade visionen om ett samlat studentcentrum för alla fakultetens … Läs mer

Informationsmöten 0