september 2014

Visionsdagen slutade i ett ”ja!” till att gå vidare med konceptkatalogen

I tisdags var det visionsdag om Forum Medicum. Fakultetens dekan och vicedekan hade bjudit in fakultetsledning, fakultetsstyrelse, prefekter och programdirektörer m fl. för att diskutera konceptkatalogen. Deltagarna fick gruppvis fundera över om konceptkatalogen lever upp till fakultetens vision om hur vi vill arbeta i framtiden. Finns alla funktioner och behov med och är sambandsschemana de optimala? För att börja från … Läs mer

Allmän information/Arbetsgrupp stödfunktioner/Arbetsgrupp-forskning/Arbetsgrupp-utbildning 0