Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Frågor under visionsdagen

 1. Hur kommer fakultetens utbildningar att förändras under de kommande tio åren?
 • Vad betyder t ex föränderligt ägarskap inom vården för våra möjligheter att utbilda?
 • Hur kommer formerna för smågruppsundervisning att förändras?
 • Vad innebär digitalt stöd för lärande för vårt sätt att arbeta?
 • Vilka samordningsmöjligheter finns mellan våra utbildningar?

2.    Hur kommer den hälsovetenskapliga forskningen att förändras under de kommande tio åren och vad kommer att krävas för att vi skall ligga i absolut framkant?

 • Hur kommer finansieringen utvecklas?
 • Var kommer hälsovetenskaplig forskning bedrivas, i sjukvården, i kommunerna, i laboratorium eller i andra miljöer?
 • Hur angelägen är en integrering mellan grundforskning, hälsovetenskaplig och klinisk forskning?
 • Hur säkerställer vi en effektivare implementering av resultaten i vård och behandling?

3.  Definiera fakultetens stödverksamheter för kärnverksamheterna forskning och utbildning och hur dessa (stödfunktionerna) organiseras för maximal utväxling?

 • Vilka faktorer är avgörande för verksamhetsnära eller samlad placering av stöd till forskning, utbildning och 3:e uppgiften?
 • Vilka stödfunktioner bör ligga lättillgängligt för studenter, medarbetare och besökare och vilka kan ligga lite mer ”avsides”?

4.  Hur kan ett tänkt integrerat centrum, som det som projektet Forum Medicum syftar till, visa upp sig mot omvärlden?

 • Hur kan vi göra det attraktivt för besökare och allmänhet?
 • Hur vill vi uppfattas av dem som besöker oss (t ex andra fakulteter, gästforskare, allmänheten, patientgrupper, intresseorganisationer och donatorer)?
 • Vilken service vill vi kunna ge dem?

En kommentar

 1. Visionshalvdag för Forum Medicum | Forum Medicum

  […] Frågor under visionsdagen […]

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Secured By miniOrange