Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Flyttinfo

Flyttkartong, tejp och sax. Foto.

Från och med den här veckan kommer vi varannan vecka att på bloggen göra en uppdatering om vad som händer i flyttprojektet för Forum Medicum. Håll utkik här för den senaste informationen. Du kan också få svar på dina frågor i vår FAQ som också finns här på bloggen. Vi uppdaterar informationen i FAQ:n löpande efterhand som ny information blir tillgänglig.

Vad gäller flytten så har Med-service personalen på HSC påbörjat arbetet med att städa upp och tomställa källaren. Till att börja med sorteras trasiga möbler ut och kasseras, vilket kommer att ge plats i källaren för nästa steg som är att sortera upp möbler som kommer att kunna användas framöver, säljas eller skänkas. Med anledning av utrensningen kommer det i veckan att finnas en container utanför HSC som Med-service personalen kommer att använda. De forskargrupper som har eget material i källaren kan avvakta så länge. De kommer att kontaktas i sinom tid med information om hur det materialet ska hanteras.

oktober 28, 2022

Inlägget postades i

Flyttinfo