Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Flyttinfo v 8-9

Hopvikta flyttkartonger. Foto.

Här kan du läsa det senaste om vad som händer i flyttprojektet för Forum Medicum. Du kan också få svar på dina frågor i vår FAQ som också finns här på bloggen. Vi uppdaterar informationen i FAQ:n löpande efterhand som ny information blir tillgänglig.

Med-service inflyttade i hus I

Med-service har nu flyttat in i sina nya permanenta lokaler på våning 10 i hus I. Detta innebär att ombyggnaden av våning 11 i hus F kan påbörjas. På våning F11 kommer utbildningsenheten att flytta in när ombyggnaden är klar. Om du behöver besöka Med-service i sina nya lokaler, så vänligen ta kontakt med den du vill besöka för att få instruktioner om hur du tar dig in i lokalerna.

Nästa steg i omflyttningarna

Efter 11 mars kommer fakultetsledningen att flytta till tillfälliga rum under ombyggnaden av väggen mot köket på plan 13 i hus F. 

Inflyttning till slutliga lokaler i hus F och I kommer att påbörjas med start den 11 mars och avslutas i slutet av maj enligt ett schema i 7 etapper och berör bland annat institutionskanslierna och Kansli M.

februari 20, 2023

Inlägget postades i

Flyttinfo