Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Flyttinfo v 6-7

Flyttlådor intill trappräcke. Foto.

Här kan du läsa det senaste om vad som händer i flyttprojektet för Forum Medicum. Du kan också få svar på dina frågor i vår FAQ som också finns här på bloggen. Vi uppdaterar informationen i FAQ:n löpande efterhand som ny information blir tillgänglig.

Första omgången omflyttningar i kringliggande byggnader på BMC nu klara

Ombyggnaden av våning 12 i hus F för att bland annat skapa ett nytt kontor för dekanen har nu påbörjats. De som suttit i de berörda rummen har flyttat ut, till hus H och till andra delar av hus F. Även två rum på plan F11 har evakuerats till hus H. Alla är nu på plats i sina tillfälliga lokaler och rapporterar att flytten fungerat bra och att man trivs i sina nya lokaler.

Även i hus I har Institutionen för Laboratoriemedicin och Institutionen för Experimentella Vetenskaper evakuerat flera rum för att ge möjlighet för ombyggnad och uppsättande av extra väggar i några lokaler.

Nästa steg i omflyttningarna

Under februari kommer Med-service att lämna sina lokaler på våning 11 i hus F och en ombyggnad kommer att påbörjas där som också kan komma att påverka Birgit Rausing Center för Medicinsk Humaniora.

Efter 11 mars kommer också fakultetsledningen att flytta till tillfälliga rum under ombyggnaden av väggen mot köket på plan 13 i hus F. 

Inflyttning till slutliga lokaler i hus F och I kommer att påbörjas med start den 11 mars och avslutas i slutet på maj enligt ett schema i 7 etapper och berör bland annat institutionskanslierna och Kansli M.

februari 8, 2023

Inlägget postades i

Flyttinfo