Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Flyttinfo v. 4-5

Stolar och lådor uppställda mot vägg. Foto.

Här kan du läsa det senaste om vad som händer i flyttprojektet för Forum Medicum. Du kan också få svar på dina frågor i vår FAQ som också finns här på bloggen. Vi uppdaterar informationen i FAQ:n löpande efterhand som ny information blir tillgänglig.

Omflyttningar i kringliggande byggnader på BMC nu igång

Måndag 23 januari påbörjas ombyggnaden av våning 12 i hus F för att bland annat skapa ett nytt kontor för dekanen. Inför ombyggnaden har de som suttit i de berörda rummen flyttat ut, till hus H och till andra delar av hus F. Även två rum på plan F11 har evakuerats till hus H.

Även i hus I har Institutionen för Laboratoriemedicin och Institutionen för Experimentella Vetenskaper evakuerat flera rum för att ge möjlighet för ombyggnad och uppsättande av extra väggar i några lokaler.

Under februari kommer Med-service att lämna sina lokaler på våning 11 i hus F och en ombyggnad kommer att påbörjas där som också kan komma att påverka Birgit Rausing Center för Medicinsk Humaniora.

Efter 11 mars kommer också fakultetsledningen att flytta till tillfälliga rum under ombyggnaden av väggen mot köket på plan 13 i hus F. 

Inflyttning till slutliga lokaler i hus F och I kommer att påbörjas med start den 11 mars och avslutas i slutet på maj enligt ett schema i 7 etapper och berör bland annat institutionskanslierna och Kansli M.

januari 20, 2023

Inlägget postades i

Flyttinfo