Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Flyttinfo v 16-17

Grå arbetsstol på hjul. Foto.

Arbetsstolar

För alla som ska flytta in på våning 14 eller 15 i Forum Medicum.

Om man idag har en bra stol, inklusive om man har en ergonomiskt utprovad stol, som ska med till Forum Medicum, så ska man sätta en etikett på denna med samma information som på sina flyttkartonger. Detta gäller oavsett om stolen har rätt färg eller inte. Vid behov kommer stolarna att kläs om i tyg med rätt färg, vilket ombesörjs av flyttorganisationen. Stolen ska lämnas på ens befintliga arbetsrum på samma sätt som annat som ska flyttas med.

De som behöver en ny stol ska prova ut sin nya stol i receptionen på HSC när Fredrik från Malmstolen är på plats. Tider för när han är där kommer att meddelas efterhand som de bokas in.

Om det vid utprovningen har framkommit att man behöver arm- eller nackstöd, så ska ens chef fylla i detta i den Excellista som skickas ut i maj för det här ändamålet.

april 14, 2023

Inlägget postades i

Flyttinfo Informationsmöten