Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Entré till Hus I och sal GK och Grubb 1/6 2022 – våren 2023

Karta över BMC Hus I med markering av ingånger under byggtiden. Ritning.
Ingång till Hus I och salarna GK och Grupp är flyttade under byggtiden 1 juni 2022 - våren 2023.

Vi lämnar BMC Hus I för renovering till Skanska och detta innebär följande:

Ombyggnad och anpassningar för verksamhet av plan 09-13 mellan 1/6 2022 – våren 2023.

För dig som student gäller följande:

Från den 1/6 används entrén Sölvegatan 23b (Regionens entré i Långa gången) som ingång och utrymning till och från GK och Grubb. Entrén Sölvegatan 23b är öppen under sedvanlig kontorstid, kl. 7.00 – 18.00  

För dig som personal gäller följande:

Från 1/6 används entrén från BMC gård, se bifogad ritning, som ingång och utrymning till Hus I plan 12 och 13.

Från den 1/6 används entrén Sölvegatan 23b (Regionens entré i Långa gången) som ingång och utrymning till och från GK och Grubb och Hus I plan 12 och 13. Entrén Sölvegatan 23b är öppen under sedvanlig kontorstid, kl. 7.00 – 18.00

Se ritning ovan för mer information.

maj 28, 2022

Inlägget postades i

bygginformation