Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Vy av himmel genom takfönster. Foto.

Arbetet i hus H växlas över till hus I!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 35-37

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Innerväggsmontage plan 11
 • Undertaksmontage.
 • Målningsarbete.
 • Skivmontage plan 16.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror.
 • Anslutning FM hus I/F- bullrande arbete i samband med sågning och borrning i befintligt tak.
 • Markarbete med packning av material utanför FM nära hus F.

Hus H

 • Driftsättning.
 • Överlämning hyresgäst.

Hus I

 • Schaktarbete utvändigt.
 • Spontning utvändigt v.35-37. Åtgärder för att minimera störningar vidtagna.
 • Invändiga rivningsarbeten.
 • Stomkomplettering och arbete med installationer invändigt.
 • Arbeten pl 12 och 13. Pågår till och med 11/11.

Generellt

 • BMC gård  mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 12/8 till 15/11.

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

augusti 29, 2022

Inlägget postades i

bygginformation