Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visionsgruppen för utbildning är i gång

Visionsgruppen med fokus på utbildning har nu haft sitt första möte. Dekan Gunilla Westergren-Thorson inledde med att uppmana visionsgruppen att använda ett globalt seende och att se alla sambanden inom och utanför organisationen.
– Ta detta tillfälle i akt och skapa något nytänkande. Tänk “outside the box”, låt er inte begränsas i detta läge.

Sedan följde en diskussion kring frågorna: Var står professionerna om 10-15 år? Hur ser lärandet ut i framtiden?

Tankarna var många, med funderingar kring att vården kommer flytta från sjukhusen till hemmen, att läkarrollen kommer att bli mer högspecialiserad och många nya professioner kommer att skapas.
– I framtiden kommer patienten troligtvis bara vara på sjukhus en kort tid.

Att ny teknologi, både inom vården men även för undervisningen, kommer spela en stor roll i framtiden var en återkommande diskussionspunkt.
– Det ökade användandet av teknologi, kommer att förändra människors sätt att jobba, verka, studera.

Men teknologin kommer att förändras hela tiden så att det gäller att skapa förutsättningar för det men att inte låsa sig vid någon särskild lösning.

Alla var överens om att framtidens utbildning och sjukvård kommer kräva mer samarbete mellan olika yrkeskårer och discipliner.
– Att samla ihop folk är viktigt, när olika begreppsvärldar möts föds idéer. Det är viktigt att miljön blir attraktiv och lättillgänglig.

Studentrepresentanterna berättade att de undersökt vad dagens studenter tycker skapar en kreativ miljö.
– Många studenter är nöjda med studiecentrumet på I-huset man gillar den avslappnade mer lounge-lika miljön.

Exempel från andra utbildningar lyftes fram, som en akademiska vårdcentral på KI, där de bedriver undervisning direkt i patientnära verksamhet.

Denna träffs önskelista 

 • Gruppmötesplatser, med små alkover
 • Läslandskap, tillräckligt med platser
 • Alla på samma plats, vi delar inte upp folk efter kurser och utbildning
 • Flexibla teknologiska lösningar
 • Praktiska skill center
 • Modultänk för gemensamma kunskaper
 • Använd utemiljöerna
 • Tysta lässalar
 • Flexibla lokaler som går att anpassa
 • Träningslokal
 • Café efter tema

Uppmaning:

Skicka in exempel på goda studiemiljöer, gärna med foto till Anna.Mansfeld@med.lu.se

Se vilka som är med i visionsgruppen.

mars 5, 2013

Inlägget postades i

Visionsarbete - utbildning

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *