Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visionsgruppen för stödfunktioner hade sin andra träff

Visionsgruppen för stödfunktioner träffades i tisdags för att fortsätta diskutera hur vi ska ordna våra stödfunktioner i framtiden. Samtalsämnena kretsade kring behovet av personliga möten och om man ska ha uppsökande verksamhet eller en stadig kontorsbemanning samt vem som arbetar utåt och vilka som arbetar mer internt.

Frågan om i vilken utsträckning det personliga mötet behövs i framtiden skapade debatt även denna gång. Med dagens digitala hjälpmedel behöver vi kanske inte ens några kontor utan kan jobba hemifrån? Majoriteten tyckte ändå att det personliga mötet behövs, men att man kan ha stöd av tekniken och förbereda mötena mer och kanske effektivisera andra delar av arbetet.

Internationella avdelningen vill ligga centralt i närheten av studenterna för att kunna serva alla på bästa sätt. Stödet till forskare/lärare förutsätter ändå mer uppsökande verksamhet, dessutom finns många i Malmö och Helsinborg. Avdelningens erfarenhet är att den informella kontakten är viktig.

– Vi måste visa att vi är närvarande, det finns mycket okunskap om hur internationaliseringen funkar.

Någon tyckte att det pratades för mycket om att verksamheten ska komma till administration, men att det också kan handla om att stödfunktionerna kommer ut till verksamheten. Att flytta på sig kan vara nyttigt.

– Det ena motsätter inte det andra, men vi måste ha en fast punkt. Vi kan inte bemanna alla delar hela tiden.

Någon från kansliet påpekade att mycket av kanslifunktionerna är av mer intern karaktär, såsom personalfrågor, ekonomi och ledningsstöd som inte behöver ha en central placering.  Och någon annan tyckte att det finns synergieffekter med att samla kanslierna tillsammans eftersom att det oftast är de som samarbetar med varandra.

– Lokaliseringsmässigt, så är det också lättare att vara flexibel med utökning/minskning av antalet rum.

Någon påpekade att det kan medföra en risk att det blir ett större gap mellan administration och forskarna när man samlar all administration för sig. Samtidigt menar man att det ökar professionaliseringen bland stödfunktionerna.

Många av stödfunktionerna har genomgått en utveckling, från att tidigare bara ligga på central LU-nivå till att numera ha blivit egna självständiga enheter med samordningsfunktion för motsvarande stödfunktioner ute i organisationen. De centrala funktionernas roll har förändrats till att istället stödja och samordna de verksamhetsnära lokala funktionerna, och det är viktigt att samarbetet flyter mellan alla leden.

Till nästa gång fick gruppen i läxa att definiera vilken verksamhet som bör ligga öppen bland besökarna.  Och fundera på hur man vill att stödfunktionerna ska vara placerade som varuhus, galleri, eller stadscentrum.

april 4, 2013

Inlägget postades i

Visionsarbete - stödfunktioner

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *