Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

This page in English

Här nedan finner du information om kommande aktiviteter.

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 49-50

 • Fortsatt formning, armering och gjutning av bjälklag plan 10,5 mot långa gången.
 • Tornkranresning vilket innebär många stora transporter.
 • Schaktning av kulvert mellan Grubb och GK.
 • Rivning av kulvert mellan GK och Grubb.
 • Rivning av ventilation i och på långa gångens tak vilket ger ett driftstopp av ventilationen i kontorsdelarna av hus F den 1/12.
 • Håltagningar i betong på långa gångens tak för ventilation och nya pelare.
 • Rivning av betongrör som sitter ihop med fläktrumet i långa gången.

Vecka 51-52

 • Schaktning för markventilation.
 • Anslutningar mellan långa gången och Forum Medicum på långa gångens tak.

Upcoming Activities

Below you find upcoming activities related to Forum Medicum construction work. Text in bold are activities expected to be noisy.

Week 49-51

 • Continued shaping, reinforcement and casting of floor 10.5 towards the “långa gången”.
 • Tower crane erection, which involves many large transports.
 • Excavation of culvert between Grubb and GK.
 • Demolition of culvert between GK and Grubb.
 • Demolition of ventilation in and on the roofs of “långa gången”, which will result in a stoppage of ventilation in the office parts of house F on December, 1.
 • Piercing in “långa gången’s” corridor roofs for ventilation and new pillars.
 • Demolition of concrete pipes that sit together with the ventilation room in “långa gången”.

Week 51-52

 • Excavation for ground ventilation.
 • Connections between the “långa gången” and Forum Medicum on the roof of the “långa gången”.
november 30, 2020

Inlägget postades i

Informationsmöten