Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

Här kommer veckans bygginfo! Som vanligt påminner vi om att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd.

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 16

  • Anslutningar mellan befintligt tak på långagången och Forum Medicum. Innebär en viss rivning.
  • Arbete med Fernströmssalen, tätning av tak.
  • Håltagning för 6 st pelare genom långagångens yttertak och bjälklag. Beräknas preliminärt klart vecka 16.
  • Förläggning av yttre VA kring byggnaden.
  • Stomkomplettering källare, uppregling av innerväggar samt installationer
  • Armering platta på mark pl 11.
  • Provisorisk asfaltering kring FM, inom arbetsområdet, sker den 21/4.
  • Omkoppling provisorisk el. Påverkar ej verksamheten.

Vecka 17

  • Stommontage återupptas den 26/4 då pelare på plan 11 börjar monteras. Pågår t.o.m. vecka 30.
  • Pelare placeras genom tak på långagången ner till källare.
april 22, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten