Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Veckans bygginfo

This page in English

Inom de närmsta veckorna kommer arbetet med stommarna att dra igång. Detta innebär att vi inom en snar framtid kommer att börja se huset ta form ovan mark. Arbetet med stommarna kommer att pågå fram till och med augusti.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 2-4

• Schaktning för ventilationskanaler i mark.
• Formning, armering och gjutning av rökluckor i mark.
• Arbete med tätskikt källaryttervägg.
• Slipning av källarbottenplatta.
• Anslutningar mellan långagången och Forum Medicum på långagångens tak.
• Start stomresning vilket innebär fullt arbete med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
• Nedlyft fläktaggregat i nya källaren.
• Arbete med kanalskena från Hus I pl.9 till långagången pl.10.
• Arbete med Fernströmssalen.

Vecka 5-6

• Schaktning för ventilationskanaler i mark.
• Anslutningar mellan långagången- Forum Medicum på långagångens tak.
• Arbete med tätskikt källaryttervägg.
• Stomresning vilket innebär fullt arbete med med båda kranarna, ökat antal transporter och förlängda arbetsdagar till kl. 19 måndag till fredag. Pågår fram till augusti.
• Arbete med kanalskena från Hus I pl.9 till långagången pl.10.
• Arbete med Fernströmssalen.

Information in English

During the coming two weeks framing will begin! Once the framing is in place, by-passers will get a better idea of what the house will look like in the end.

As always, please remember that is strictly forbidden to enter the construction site without the permission of Skanska!

Construction information:

Bold text is work of such a nature that will make noise or be perceived as more disturbing.

Week 2-4

Excavation for ground ventilation. ventilation ducts in the ground.

 • Forming, reinforcement, and casting of smoke hatches in the ground.
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Grinding of basement floor plate.
 • Connections between the “långa gången” and Forum Medicum on the roof of the”långa gången”.
 • Framing begins, which means full work with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00,  Monday to Friday. Ongoing until August.
 • Down-lift fan unit in the new basement.
 • Work with channel rail house floor 09
 • Work with the Fernström Hall.

Week 5-6

Excavation for ground ventilation.

 • Connections between the “långa gången” Forum Medicum on the roof of the “långa gången”
 • Work with waterproofing basement exterior wall.
 • Frame erection, which means full work with both cranes, increased number of transports and extended working days until 19:00. Monday to Friday. Ongoing until August.
 • Work with channel rail.
 • Work with the Fernström Hall.
januari 11, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten