Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Sida 1 / 1

april 12, 2013 | forummedicum

Inventeringsmöte med institutionsledningarna

Vi har träffat institutionsledningarna för att be dem uppskatta de nuvarande och framtida lokalbehoven. Frågor som kom upp var om det är en fördel eller …
  • Informationsmöten
0 Kommentarer