Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Systemhandlingarna redo att granskas

Arkitekt Ingela Larsson berättar om byggnadens utformning under informationsmötet.

På onsdagens informationsmöte fick remissinstanser och andra intresserade en genomgång av systemhandlingarna för den nya byggnaden på Sölvegatan. Akademiska Hus konsulter presenterade utformningen av byggnadens fasad och insida samt lösningar för tillgänglighet, akustik, belysning och brandskydd. Även fönster, värme- och elsystem gicks igenom.

Systemhandlingarna (underlaget till bygghandlingarna) är nu skickade till remissinstanserna som har t.o.m. den 10 september på sig att svara. Detta är den sista möjligheten att inkomma med synpunkter innan projektet går vidare till bygghandlingsfasen.

Remissrundan i korthet

  • Remissinstanserna är grupperingar på Medicinska fakulteten, LU Service, Företagshälsovården, LDC och LU Byggnad.

  • Remissinstanserna granskar systemhandlingarna för att säkerställa att föreslagna lösningar är godtagbara och inkomma med synpunkter om vad som kan behöva rättas till eller ändras.

  • Remissinstanserna är rådgivande.

  • När remissrundan är avslutad hanteras inkomna svar av Akademiska Hus, i samråd med projektets utsedda företrädare från Medicinska fakulteten och LU Byggnad. Medicinska fakultetens projektgrupp beslutar om några kostnadsdrivande ändringar ska genomföras.

Vad händer nu?

Under hösten gör Akademiska Hus en hyreskalkyl utifrån systemhandlingarna och eventuella ändringar. Sedan beslutar fakultetsstyrelsen om det är möjligt att gå vidare till bygghandlingar och byggstart under våren. Även Akademiska Hus styrelse ska sedan fatta ett investeringsbeslut innan byggstart är möjlig.  

augusti 23, 2019

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *