Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Projektstatus inför sommaren

Sommaren är här, men Forum Medicumarbetet fortsätter. Planeringsgrupperna är klara med sitt underlag till rumfunktionalitetsprogrammet (RFP). Arbetet har inneburit en analys av de specifika behoven för varje rum (ljus, ljud, ventilation, el, etc). Detta underlag kommer nu att sammanställas i en detaljerad lokalförteckning och kommer att skickas till arkitekterna och Akademiska hus. I början av hösten kommer arkitekterna presentera nya ritningar utifrån de nya underlagen. Därefter kommer Akademiska hus att göra nya kostnadsberäkningar.

Planeringsgruppen för stödfunktioner arbetar vidare med inplacering av de lokaler de har tilldelats (F- och I-huset i de befintliga delarna). De har försökt lägga pussel med de verksamheter som ska in, fakultetskansliet, institutionskanslierna (IKVL, ILM, EMV, IHV, BIKT, centrumservice, adm. för biomedicinsk service). Planeringsgruppen arbetar med att skapa ett optimalt och effektivt användande av de befintliga lokalerna, utan att det ska kräva någon större ombyggnation. I den preliminära planeringen kommer fakultetskansliet att sitta på plan 12 och 13 I-huset. Institutionskanslierna kommer att sitta i det befintliga F-huset på plan 13, 12 och 11 och BIKT och Centrumservice planeras ha lokaler på F10 samt i I-huset. Studentnära funktioner (internationella avd. och studievägledning) kommet att placeras nära studentcentrum.

Planeringsgruppen för forsknings-och lärarmiljö är klara med sin RFP och arkitekterna har i uppgift att titta på var det de hälsovetenskapliga labbet bäst placeras. Denna grupp tittar också på hur mycket som kan samutnyttjas med utbildningens behov av färdighetsträning.

Planeringsgruppen för studiemiljöer och publika rummet har tittat på utbildningslokalernas behov av funktionalitet och även deras samband. Här ingår även det publika rummet med läsplatser, restaurang, mötescentrum, bibliotek och reception. En fråga här har varit om man ska ha en samlad reception för allt eller en för studentreception.

Glad sommar önskar vi från Projektsamordningsgruppen!

Jakob Donnér, ordförande

juni 29, 2017

Inlägget postades i

Informationsmöten

En kommentar

  1. Göran Jönsson

    Glad sommar på er !

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Secured By miniOrange