Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Tidsplan Forum Medicum

Tidsplanen här nedan sammanfattar i stora drag vad som hänt sedan projekts start fram till 2023 då Forum Medicum beräknas stå klart!