Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Frågor och svar

Fråga: öppna kontorslandskap är inte den enda framtiden, det finns även en framtid för cellkontoren.

Svar: Jag tror att ni kommer att ha enskilda kontor i framtiden som ett alternativ, men inte det enda. Det gäller att möta de komplexa krav som kommer att finnas i framtiden. (Lisa Mannheimer)

Svar: Vi vill arbeta mer med rum i rummen, vi vill ha en flexibilitet och riva ner väggar snarare än att bygga upp dem. (Ingemar Carlstedt)

Fråga: Ni sa att beläggningen brukar ligga på 40 %, det stämmer inte för mig som administratör?

Svar: Vi är fullt på det klara med att alla har olika arbetssituationer. Vi vill hitta en lösning där alla mår bra. (Ingemar Carlstedt)

Svar: Vi har varit med om flera beläggningsstudier och de flesta blir förvånade över hur lite rummen faktiskt används. (Åsa Swanberg)

Kommentarer: Ljus och ljud är viktigt.

Svar: Det är i ett för tidigt skede att prata om så konkreta saker men naturligtvis kommer vi att ta med det i planeringen. Ofta tänker man in gamla tekniker i nya lokaler, men det sker hela tiden en utveckling även när det gäller materialval mm. (Ingemar Carlstedt)

Fråga: När måste det beslutas och vad händer med HSC miljöproblem till dess?

Svar: Besluten kommer att komma successivt, när kostnadskalkyler kommer och revideras. Under tiden får man ta hand om de akuta problemen på HSC, men vi hoppas kunna undvika större ingrepp. Det är viktigt att komma ihåg att vi inte ska jämföra Forum Medicum med de hyror vi har idag på HSC. Jämför man nya hyror med ett nyrenoverat HSC kommer nog hyresskillnaderna inte att vara så stora. Dagens HSC är inte funktionellt och kräver omfattande renoveringar. Förmodligen krävs även en evakuering som också är  kostsam. (Ingemar Carlstedt)

Svar: Forum Medicum kan också ge mycket mervärden, som att studenterna får en fantastisk miljö och integreras med varandra. Om vi bygger för stort på Sölvegatan, kan vi nog enkelt hyra ut lokaler till andra fakulteter, det är svårare på Baravägen. (Gudrun Edgren)

En kommentar

  1. Lars Malm

    Hur går det med Arne Jones skulptur Vertikal komposition, som finns i bitar i ett förråd hos Akademiska Hus AB i Lund? Det har diskuterats att den skulle kunna uppföras inomhus i Forum Medicum. Redan för flera år sedan lovade fastighetschefen vid Akademiska Hus AB offentligt i TV att skulpturen skulle restaureras och sättas upp.

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *