Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Kommunikationen i projektet

De kanaler som vi använder är:

  • Blogg – med fortlöpande uppdateringar om hur det går i projektet.
  • Här finns även alla beslut och andra dokument. Bloggen är interaktiv och du är alltid välkommen att komma med kommentarer eller frågor (klicka på ikonen kommentera längst ner i inlägget/sidan)
  • Informationsmöten – under projektet så är dekanus och planeringsgruppsordföranden ute och informerar medarbetare på fakulteten. Informationsmöten har hållts med alla forskargrupper på HSC, TA-personalen på HSC, fakultetskansliet, EMVs kansli mm.  Även stora öppna informationsmöten i  har hållits i samband med förstudierapport, konceptkatalog, arkitektskisser och vanliga statusuppdateringar. Om du vill att vi kommer ut till er också, hör av er till Anna.Mansfeld@med.lu.se.
  • Workshopar. Under arbetet med att ta fram konceptkatalog och lokalförteckning genomfördes sex workshopar tillsammans med representanter från fakulteten. Under arbetet med att räkna på de framtida behoven så har projektet träffat nyckelpersoner bland annat alla programdirektörer.
  • Kontinuerlig information till MFS och fakultetsledning, vid varje fakultetsstyrelsemöte har projektet en stående punkt
  • Vid viktiga händelser inom projektet läggs en notis in i ”Fakultetens nyhetsbrev från Ledningen”,  och på Medicinska fakultetens interna webbplats

Läs frågor och svar som har kommit in

Om du vill veta mer och har tips på information som bör gå ut eller frågor som bör besvaras så hör gärna av dig till mig på Anna.Mansfeld@med.lu.se

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *