Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Nya cykelställ på BMC

I samband med bygget av Forum Medicum behöver befintliga cykelställ på BMC gård och Klinikgatan ersättas. Nya ställ kommer att installeras med ny placering på gården. 

Arbetet kommer att utföras i två etapper:

Etapp 1: BMC gård med start måndag 25 januari. Cyklar måste senast flyttas fredag 22 januari.

Etapp 2: BMC/Klinikgatan med start måndag 1 februari. Cyklar måste senast flyttas fredag 29 januari.

Arbetet beräknas ta 2-3 veckor.  Kvarlämnade cyklar i ställen kommer att omhändertas av BMC. Saknar du din cykel hör av dig till BMC reception 046-222 06 60

Planering för rivning och montage

 

 

 

januari 20, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten