Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Studiebesök och referenser

Under projektets gång har vi gjort en del studiebesök för att skapa referenser och se vad som blivit bra och mindre bra hos andra. Vi har bland annat varit på Panum vid Köpenhamns universitet, DTU (Danmarks tekniska universitet) Microsof, Campus Roskilde, IT-universitetet i Köpenhamn, Niagara (MAH i Malmö), på KI och i Örebro.

ARBETSPLATSER

Råd vid ombyggnad/nybyggnad av kontorsmiljöer från SACOs Chefsråd:
www.saco.se/karriar/jag-ar-chef/sacos_chefsguider/kontorsutformning/

Lyssna på ett radioinslag om aktivitetsbaserat arbetsplatser
Vetandet värld – Hela havet stormar (19 min)

I Örnsköldsvik ska man i ett unikt forskningsprojekt jämföra hur tjänstemän påverkas i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö jämfört med vanliga arbetsrum

Diana Kajsmark och Lisette Eklund har tipsat om en artikel:
Aktivitetsbaserade kontor för en ny tid

Christina Bodin Danielsson har forskat om olika arbetsplatstyper
Läs en artikel om hennes forskning som visar att delaktigheten är viktig

Hur påverkar olika arbetsmiljöer oss? En forskargrupp på Högskolan i Gävle ska nu studera hur aktivetetsbaserade kontorsmiljöer påverkar oss och vår arbetsprestation:
Läs artikel i Ingenjören om forskargruppens upplägg av studien

Se en film om hur aktivitetsbaserad arbetsmiljö kan fungera

Se en inspelad föreläsning från Linköpings universitet:

NCC i Solna eftersträvar arbetsplatser anpassade för människor istället för tvärtom
Läs artikel om NCCs arbetsplatser

Skanska i Malmö har infört aktivitetsbaserat arbetsmiljö
Se film från Skanska i Malmö

Läs om vikten av rätt möbler i tidskriften “Arbetsliv”

Studenter vid Byggteknik på Linnéuniversitet har gjort ett examensarbete där de analyserar tre olika kontorsmiljöer cellkontor, ABW och kombikontor utifrån tre perspektiv, socialt, arbetseffektivitet och hållbarhet:
Måste dörren stängas till din framtida arbetsplats”

LÄRMILJÖER

Akademiska hus har skrivit om hur Danmarks Tekniska universitet har arbetat med att utveckla sina lärmiljöer.

I Umeå arbetar man med Rum för lärande.

Delar av Forum Medicums styrgrupp var på ett seminarium om framtidens högskolemiljöer.

Representanter från styrgruppen var på konferens om “Rum för aktivt lärande” i Minnesota, USA.

I Singapore har man byggt en nyskapande byggnad som svar på hur man bygger 2000-talets lärmiljö i en digitaliserad värld där du kan läsa in högre utbildningar via din smartphone.

Stockholms universitet har skrivit om framtidens lärmiljöer. Läs deras rapport:

Presentationer från Akademiska hus-seminariedagar om lärmiljöer

HÄLSOVETENSKAPLIG FORSKNINGSMILJÖ

Video från ett Reality lab, iDAPT, i Toronto
I Toronto, Kanada har man skapat hälsovetenskapliga labbmiljöer där man har  simulerat olika miljöer för forskning; hemmiljö, arbetsmiljö, sjukhusmiljö och utomhusmiljö. Representanter från Forum Mediucmprojektet har varit där och beökt deras så kallade IDAPT, här kan ni se videofilmer från miljöerna:

TED-konferens om arkitektur
TED (a nonprofit conference devoted to Ideas Worth Spreading inom områdena: Technology, Entertainment, Design).

Tips på litteratur:

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *