Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Hänt i projektet under september

Evakueringsworkshop

Under september månad anordnade projektet en evakueringsworkshop inför den planerade byggstarten av Forum Medicum. Syftet med workshopen var att identifiera vad som behöver evakueras och när, samt diskutera vilka ersättningslokaler som finns inom Lunds universitet.

Medverkade i workshopen gjorde representanter med ledningsfunktion från grundutbildningen, fakultetens kanslier och HSC. Även representanter från Akademiska Hus och Skanska var på plats och redogjorde för framtida störningar.

Några av punkterna som diskuterades:

  • Verksamheterna i ”långa gången” och F- och I-huset som ligger närmast Sölvegatan kommer att påverkas i mer eller mindre utsträckning redan efter årsskiftet. Delar av verksamheterna kommer att behöva förläggas i ersättningslokaler.

  • Fernströmsalen stänger efter årsskiftet och kommer att ersättas av annan föreläsningssal på Lunds universitet. Eventuellt kommer även planerad verksamhet i Grubb- och GK-salen flyttas.

  • BMC service påverkas och en temporär flytt av reception och huvudingång planeras efter årsskiftet. Huvudingången till BMC kommer att flyttas till hus A. Projektet utreder alternativa lösningar. Mer information om detta kommer under hösten.

Remisshantering

Projektgruppen har även arbetat med att hantera och bearbeta de remissvar som inkommit. Läs mer om systemhandlingarna och remissrundan här.

oktober 14, 2019

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *