Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Grekisk mytologi gestaltas på Forum Medicum

"Oändligheten i samvetets ljus med Atropos" av Ylva Snöfrid.Skiss av Ylva Snöfrid, sfär i kosmosliknande landskap
Skiss: "Oändligheten i samvetets ljus med Atropos" av Ylva Snöfrid. OBS! Bilden är beskuren.

Konstnären Ylva Snöfrid utför den konstnärliga gestaltningen för nya byggnaden Forum Medicum. Konstverket lyfter fram de humanistiska aspekterna kring utbildning och forskning kring vård, hälsa och medicin och sätter verksamheten som ska bedrivas i Forum Medicum i ett större perspektiv.

Gestaltningen kommer att bestå av tre stora oljemålningar, 691 x 600 cm, som anspelar på den antika grekiska mytologin och tillsammans berättar om människans livscykel. Målningarna utförs på duk och placeras på tre väggar kring det torg som kommer att finnas innanför entrén på Forum Medicum. Verket sammankopplar världen innanför och utanför byggnaden. 

Verket kommer delvis att målas inför publik som en del av en performance. När verket är färdigställt och installerat kommer det att delvis vara interaktivt och kunna användas av alla som befinner i byggnaden. Målningarna kommer visa på dimensionen mellan livets vardaglighet och individens plats i världen.

Ylva Snöfrid fick uppdraget efter en upphandling genomförd av Akademiska Hus och Statens konstråd.

Läs hela pressmeddelandet på statenskonstrad.se

maj 26, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten