Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Finansiering

Medicinska fakulteten får som statlig myndighet inte äga fastigheter. Alla våra lokaler hyr vi av olika fastighetsägare via LU-byggnad vid Lunds universitet. BMC ägs av Akademiska hus och hyrs ut till Medicinska fakulteten. HSC på Baravägen hyrs idag av Hemsö fastigheter.

Den plats som är tänkt för Forum Medicums  tillbyggnad framför BMCs entré längs med Sölvegatan, ligger på Akademiska hus tomt. Förutsatt att vi bygger på denna plats kommer Akademiska hus vara byggherre och stå som fastighetsägare. Medicinska fakultetens kostnad för detta blir precis som idag, hyresavgiften.

Enligt preliminära beräkningar som utgår från nyckeltal kommer den reviderade lokalförteckning som ligger till underlag för programhandlingen (201605) ge en hyresökning på 36 mkr. Den summan ska subtraheras med befintlig hyra för HSC (16 mkr) och blir då 20 mkr. Fakultetsstyrelsen har beslutat att takkostnaden ska ligga på 30 mkr.

De eventuella kostnadsökningar som ett Forum Medicum kan innebära, beror på vilken hyreskostnad vi får och hur många kvadratmeter vi står med i slutändan.

Oavsett om Forum Medicum blir av eller inte kommer fakulteten stå inför hyreshöjningar på HSC med tanke på att kontraktet efter de obligatoriska  renoveringarna kommer att förhandlas om. 2017 går nuvarande kontrakt ut och ska omförhandlas, redan då får vi räkna med en höjning. Hemsös förslag är 30%-ig ökning, men det är en förhandlingsfråga.

Medicinska fakulteten betalar i dag (201603) totalt ca 200 mkr i hyror fördelat på:
BMC: ca 107 mkr/år
MV: ca 20 mkr/år
HSC: ca 20 mkr/år (fr om 2017 juli)
CRC: ca 31 mkr/år
SUS: ca 24 mkr/år

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *