Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Visionsgruppen för utbildning ser ett utbildningscentrum för alla

Ett samlat utbildningscentrum för alla med full tillgänglighet och fokus på de sociala ytorna var det som visionsgruppen för utbildning lyfte fram under den tredje träffen igår. Lärandet i fokus var devisen för mötet.

Ett studiecentrum med tillräckligt med läsplatser och tysta rum, där service- och stödfunktioner är samlade på ett lättillgängligt sätt. Och där studenterna över de olika utbildningarna kan samsas om samma grupprum, metodrum och undervisningslokaler. Enligt hypotesen att utbildning i framtiden kommer vara mer teambaserad.

–  Samordning genom blandade seminariegrupper när det är funktionellt.

Gruppen trodde på ett fortsatt behov av metodrum och träningslabb där studenterna får prova att sätta kateter, sätta sprutor, testa leder mm. Viktigt är att man har fria ytor som kan anpassas efter behoven.

Sjukgymnasterna behöver en träningslokal typ gympasal, där man kan lägga patienterna på golvet. En sådan sal skulle kunna vara bandyhall på övrig tid för studenter och medarbetare. Det enda som behövs är ett golv och ribbstolar.

–  Ett sådant rum skulle kunna multianvändas, till labbövningar, utställningar förutom gympa.

Denna träffs önskelista:

 • Utrymme för alla studenter
 • Tillgängliga lokaler för såväl studenter som medarbetare.
 • Generiska salar, stora salar som går att dela upp i små delar
 • Fler läsplatser
 • Många mötesplatser
 • Fler grupprum
 • Runt hus som delas upp i tårtbitar.
 • Lärarytor, där man också kan träffa förutom andra lärare också studenterna
 • Skills lab
 • Reality lab
 • Morfologicentrum
 • Fysiologiska labb
 • Tänk på ljudmiljön. Studentcentrum har bra ljudmiljön, men städarna är inte nöjda och kanske inte allergikerna heller
mars 20, 2013

Inlägget postades i

Visionsarbete - utbildning

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *