Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Detaljplan för Forum Medicum antagen

Forum Medicum projektet har tagit ett steg framåt på vägen mot ett färdigt hus 2023. Byggnadsnämnden i Lund beslutade igår om att godkänna ändringen i detaljplanen vilket innebär grönt ljus för att bygga Forum Medicum enligt planerna.

Forum Medicum är Medicinska fakultetens projekt för ett integrerat kunskapscentrum för utbildning och forskning där de befintliga verksamheterna på HSC och BMC kommer att samlas under ett och samma tak. I planerna ingår även öppna mötesplatser och restaurang vilket kommer att bidra till att levandegöra gatumiljön på Sölvegatan.

”Det är glädjande att byggnadsnämnden antagit detaljplanen. Detta är dock ett av flera steg på vägen mot ett beslut om byggstart. Nästa steg är att färdigställa systemhandlingarna (handlingar som rör husets tekniska system) vilka fakultetens projektgrupp tillsammans med Akademiska Hus just nu arbetar med. Dessa handlingar ska sedan ut på remissrunda efter sommaren”, säger dekanus Erik Renström.

Den 15 maj är ett informationsmöte inplanerat för medarbetare och studenter. Där kommer representanter från fakulteten och Akademiska hus att berätta om bland annat arbetsmiljö som t.ex. ljus, klimat och tillgänglighet.

Länkar

april 12, 2019

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *