Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Senaste bilden av bygget sett ovanifrån

Nu är det semestertider för många men bygget fortsätter i full fart. Under sommaren fortsätter stommontaget och fasadmontaget kommer att påbörjas.

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 26-34

  • Stomresning (pelare, balkar, bjälklag och väggar) Hela husets stomme beräknas vara klart v. 34.
  • Fasadmontage påbörjas v. 26.
  • Tak över pl 13 startar v. 28
  • Anslutningar mellan Forum Medicum och långagången.
  • Formning/ armering/ gjutning platta på mark. Gjutning v. 27.
  • Installationer i källare och vertikala schakt (el,rör, vent, sprinkler).
  • Ställningsmontage i atrie och intagsbryggor vecka 31-34.
juli 1, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten