Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Utsikt från taket på Forum Medicum. Foto.

Underbar utsikt från plan 16!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 39-41

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Målningsarbete.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror.
 • Anslutning FM hus F och I. Buller från borrning i betong.
 • Schaktning för utvändig sockel.

Hus F

 • Håltagning i arkiv på pl.10.

Hus I

 • Schaktarbete utvändigt.
 • Gjutningar av källare godsmottagning.
 • Målningsarbeten.
 • Installationer invändigt. Buller från borrning i betong.
 • Montage undertak. Buller från borrning i betong.
 • 12 och 13 stomkomplettering, så som väggar, dörrar undertak.
 • 12 och 13 återmontage av installationer.
 • Håltagningar i betongbjälklag.

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 12/8 till 15/11.

 

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

september 27, 2022

Inlägget postades i

bygginformation