Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Nu är vi på väg mot högre höjder! Stommontaget i full gång och under loppet av 2-3 veckor monteras en hel våning! Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 24-26

  •  Stommontaget innebär fler transporter till arbetsplatsen. Beräknas klart v. 34.
  • Den 15/6 sker miljöinventering av hus H och I.
  • Formning, armering och gjutning av platta på mark.
  • Den 9/6- 15/6 sker rivning av fasad i hus F mot FM. Stundtals stora störningar. Närliggande verksamhet i hus F bör evakueras.
  • Fasadmontage påbörjas v. 26
juni 16, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten