Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Trappan i Forum Medicum uppifrån. Foto.

Vy från multitrappan!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 37-39

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Undertaksmontage.
 • Målningsarbete.
 • Golvläggning.
 • Montage invändiga partier, dörrar, pentry, lister och sakvaror.
 • Anslutning FM hus F- bullrande arbete i samband med sågning och borrning i befintligt tak den 12/9.
 • Anslutning FM hus I- bullrande arbete i samband med sågning och borrning i befintligt tak den 13-15/9.

Hus H

 • Besiktningsanmärkningar åtgärdas.

Hus I

 • Schaktarbete utvändigt.
 • Gjutningar av källare godsmottagning.
 • Målningsarbeten.
 • Installationer invändigt.
 • 12 och 13 stomkomplettering, så som väggar, dörrar undertak.
 • 12 och 13 återmontage av installationer

Generellt

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 12/8 till 15/11.

 

Projektet omfattar ca 16000 kvm nybyggnad och ca 7800 kvm ombyggnad. Projektet drivs i samverkan med Skanska som entreprenör.

Nybyggnaden Forum Medicum med tillhörande ombyggnad kommer att tillgodose Medicinska fakultetens behov av moderna lokaler för utbildning, forskning och kontor. Byggnaden kommer att skapa möjlighet till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

Överlämningen är beräknad till försommaren 2023.

september 12, 2022

Inlägget postades i

bygginformation