Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Vi mot tak på insidan av Forum Medicum. Foto.

Nu är det full aktivitet igen!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 33-35

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Innerväggsmontage plan 11
 • Målningsarbete.
 • Datakabeldragning i källare och på plan 14.
 • Skivmontage plan 16.
 • Golvläggning.
 • Anslutning FM hus I/F. Håltagning mellan långa gången och in till hus I och F pågår 15-26/8.

Hus H

 • Driftsättning

Hus I

 • Schaktarbete utvändigt.
 • Invändiga rivningsarbeten.
 • Ledningsomläggning i mark mellan hus H och hus I.
 • Arbeten pl 12 och 13. Pågår till och med 11/11.
 • Planerat driftstopp sprinkler 16/8. Påfyllnad av systemet sker kvällstid den 22/8.
 • Planerat driftstopp fjärrkyla 17/8.

Kommande

BMC gård  mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 12/8 till 15/11.

augusti 15, 2022

Inlägget postades i

bygginformation