Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Gavel på Forum Medicum bredvid gamla vattentornet. Foto.

Sommartider och minskad aktivitet på bygget!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 27-33

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Innerväggsmontage plan 11
 • Montage av beklädnad i atriet.
 • Målningsarbete.
 • Datakabeldragning i källare och på plan 14.
 • Skivmontage plan 16.
 • Montage utrymningstrappa och miljöhus.
 • Anslutning FM hus I/F.
 • Golvläggning

Hus H

 • Driftsättning
 • Provning av brandlarm 13/7 7-12

Hus I

 • Schaktarbete utvändigt.
 • Invändigt demontage av saker som ska sparas och monteras upp igen.
 • Invändiga rivningsarbeten.
 • Ledningsomläggning i mark mellan hus H och hus I.
 • Start arbeten pl 12 och 13. Pågår 8/8 till 11/11.
 • Planerat driftstopp sprinkler 16/8. Påfyllnad av systemet sker kvällstid den 22/8.
 • Planerat driftstopp fjärrkyla 17/8.

Hus F

 • Provning brandlarm 13/7 7-12

Kommande

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 1/8 till 15/11.
juli 1, 2022

Inlägget postades i

bygginformation