Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Grävskopa tar upp stenläggning utanför Hus I. Foto.
Nu har arbetet med ombyggnaden av Hus I startat.

Se upp på innergården! Nu är det byggarbetsområde även vid hus I. Vi får hjälpas åt att vara lite extra vaksamma.

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 25-28

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Innerväggsmontage plan 11-12
 • Montage av beklädnad i atriet.
 • Undertaksmontage.
 • Målningsarbete.
 • Datakabeldragning i källare och på plan 14.
 • Skivmontage plan 16.
 • Montage utrymningstrappa och miljöhus.
 • Anslutning FM hus I/F.
 • Golvläggning

Hus H

 • Slutmontage
 • Slutstädning
 • Driftsättning
 • Löpande provning av brandlarm.

Hus I

 • Schaktarbete.
 • Ut- och invändigt demontage av saker som ska sparas och monteras upp igen.
 • Invändiga rivningsarbeten.
 • Ledningsomläggning mellan hus H och hus I.
 • Planerat driftstopp fjärrkyla och sprinkler 4/7. Verksamhet kan pågå som vanligt.

Kommande

 • BMC gård  mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 1/8 till 15/11.
juni 17, 2022

Inlägget postades i

bygginformation