Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Nu startar ombyggnaden i hus I och tillbyggnaden av en ny godsmottagning!

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 23-25

Forum Medicum

 • Installationer ovan undertak (el, rör, vent, sprinkler)
 • Innerväggsmontage plan 11-12
 • Montage av beklädnad i atriet.
 • Målningsarbete.
 • Datakabeldragning i källare och på plan 14.
 • Skivmontage plan 16.
 • Montage utrymningstrappa och miljöhus.
 • Bilning tisdag v. 23 vid anslutning FM hus I/F. Pågår till och från hela dagen.
 • Plattsättning utanför GK och Grubb.

Hus H

 • Slutmontage
 • Slutstädning
 • Driftsättning
 • Löpande provning av brandlarm.

Hus I

 • Montage byggstaket runt arbetsplatsen.
 • Avgränsning byggytor inomhus.
 • Ut- och invändigt demontage av saker som ska sparas och monteras upp igen.
 • Ledningsomläggning mellan hus H och hus I. Arbete utförs med grävmaskin.

Kommande

 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för gångtrafik från 1/8 till 15/11.
 • BMC gård mellan hus I och B kommer att vara avstängd för fordonstrafik från 1/8 till preliminärt 15/6-23. Hus I pl 10 och 11 start rivning 20/6.
juni 3, 2022

Inlägget postades i

bygginformation