Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Ombyggnaden av hus H är i sitt slutskede!

I samband med att ombyggnaden av hus H färdigställs så påbörjas ombyggnaden av hus I samt tillbyggnaden av en godsmottagning för BMC och Forum Medicum. Godsmottagningens tillbyggnad kommer att ansluta till gaveln på hus I.

Tänk på att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer störande.

Vecka 21-23

Forum Medicum

 • Installationer och vertikala schakt (el, rör, vent, sprinkler)
 • Innerväggsmontage plan 11-12
 • Montage av beklädnad i atriet.
 • Målningsarbete.
 • Datakabeldragning i källare och på plan 15.
 • Skivmontage vid miljöhus.
 • Markarbeten vid Grubb och GK.
 • Cykelställsmontage BMC-gård.
 • Montage utrymningstrappa och miljöhus.

Hus H

 • Installationsarbete pl.09.
 • Slutmontage av uttag osv.
 • Slutstädning.
 • Driftsättning.

Hus I

 • Montage byggstaket runt arbetsplatsen.
 • Avgränsning byggytor inomhus.
 • Ut- och invändigt demontage av saker som ska sparas och monteras upp igen.
 • Ledningsomläggning mellan hus H och hus I. Arbete utförs med grävmaskin.

Kommande

 • 1/6 börjar etablering av arbetsområdet vid hus I BMC-gård, för ombyggnad av hus I och Godsmottagningen.
 • Rivning invändigt i hus I startar 20/6. Detta kommer att innebära buller.
 • BMC-gård, mellan hus I och B, kommer att vara avstängd för all genomfart 1/8-15/11. Efter den 15/11 kommer det vara öppet för fotgängare.
maj 20, 2022

Inlägget postades i

bygginformation