Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Bygginfo

Nu är stommontaget i full gång. Under loppet av 2-3 veckor monteras en hel våning!

Kom ihåg att det är absolut förbjudet att beträda arbetsområdet utan Skanskas tillstånd!

Bygginformation:

Fetmarkerad text är arbeten av sådan karaktär som kommer att bullra eller på annat sätt uppfattas som mer
störande.

Vecka 22-25

  • Stommontage. Detta innebär fler transporter till arbetsplatsen. Beräknas klart v. 33.
  • Anslutningar mellan Forum Medicum och långa gången.
  • Formning, armering och gjutning av platta på mark.
  • Den 9/6- 15/6 sker rivning av fasad i hus F mot Forum Medicum. Stundtals stora störningar. Närliggande verksamhet i hus F bör evakueras.

Vecka 26

  • Fasadmontage påbörjas.
juni 1, 2021

Inlägget postades i

Informationsmöten