Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

BMC:s innergård avstängd för gångtrafik 1/8-15/11

Översikt över alternativa vägar vid avstängning. Ritning.
Under avstängningen av BMC:s innergård hänvisas gångtrafikanter till Klinikgatan.

På grund av grävarbeten i samband med ombyggnaden av Hus I kommer BMC:s innergård att vara avstängd för gångtrafik från 1 augusti till 15 november 2022. Gångtrafikanter hänvisas till Klinikgatan för passage mellan Hus A, B, F och H och Hus C, D och I under den aktuella perioden.

augusti 2, 2022

Inlägget postades i

bygginformation