Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

Arkitektförslag för Forum Medicum utvalt!

Nu har bedömningsgruppen lämnat sitt utlåtande och deras val föll på Henning Larsen Architects, se skisserna nedan. Alla tre förslagen uppvisar betydande kvaliteter, men elegansen i gestaltningen tillsammans med den arkitektoniska lösningen på integreringen med BMC var till slut det som fällde avgörandet. Motiveringen lyder: ”Henning Larsens förslag löser platsens utveckling med stor elegans och en strukturell idé, som kan användas även för andra projekt. Arkitekturen är varierad, enkel och har en lätthet som är förvånande med tanke på den stora volym som tillförs. Bedömningsgruppen rekommenderar Lunds universitet och Akademiska Hus att välja Henning Larsens förslag för vidarebearbetning och fullföljande till ett nytt Forum Medicum.”

Henning Larsens förslag sett ovanifrån, huset är vinklat så att undre delen ersätter långa gången och knyter ihop den nya byggnaden med de gamla och den övre delen roteras så att huset följer Sölvegatans riktning.
Henning Larsens förslag sett ovanifrån, huset är vinklat så att undre delen ersätter långa gången och knyter ihop den nya byggnaden med de gamla. Den övre delen roteras så att huset följer Sölvegatans mjuka böjning. Runt om bygganden bildas små uteplatser.

Bedömningsgruppen betonar dock att mycket arbete återstår innan den slutgitliga utformningen av Forum Medicum föreligger. Det förordade förslaget måste därför utsättas för en genomgripande och omsorgsfull bearbetning när projektet fortsätter.

Henning Larsens förslag sett söderifrån från Sölvegatan med stora utemiljöer framför.
Henning Larsens förslag sett söderifrån från Sölvegatan med öppna utemiljöer framför.
Henning Larsens förslag sett norrifrån från Sölvegatan med välkomnande entré.
Henning Larsens förslag sett norrifrån från vattentornet med en välkomnande entré.
Interiören i Henning Larsens förslag ger stora publika ytor och skapar en öppen och ljus mötesplats.
Henning Larsens interiör ger stora publika ytor och skapar en öppen och ljus mötesplats.
Mycket glasytor och ”balkonger” ger en god överblick inom huset.
Mycket glasytor och utstickande våningsplan ger en ljus miljö med god överblick i huset.

Nästa steg i projektet är att vidareutveckla Henning Larsens förslag och se till att det funkar bra med de samband och behov som finns, övergripande justeringar. Därefter kommer arbetsgrupper med representanter från verksamheten analysera lösningar för de olika områdena uppdelat på olika typer av verksamheter som utbildning, arbetsplatser för lärare/forskare, administration, stödfunktioner etc. Arbetet ska utmynna i så kallade programhandlingar som även kommer utgöra underlag för en kostnadsuppskattning av projektet och framtida hyresnivå.

En liten beskrivning av Henning Larsens tänk bakom huskropparnas placering.
Beskrivning av Henning Larsens tänk bakom huskropparnas placering och integration.
Interiören öppnar för många nya användningsområden och huset ska vara välkomnande för alla.
Interiör med många nya användningsområden.
Huset ska kännas välkomnande för alla.
Huset ska kännas välkomnande för alla.
november 19, 2015

2 comments

  1. Martina Åkerlund

    Hej! Tillsammans med LU konferens jobbar vi på Lund Convention Bureau för fler och större möten och kongresser här i Lund. Vi tycker det är jättespännande med Forum Medicum – och vi är nyfikna på om ni planerar för några mötes-/konferensrum i byggnaden? Vi delar gärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter inom det området om ni vill. Ser fram emot att höra från er! Vänlig hälsning / Martina

  2. forummedicum

    Frågan kommer att komma upp, men det är lite för tidigt att vara konkret. Forum Medicum skulle med fördel kunna rymma faciliteter för medelstora konferenser, men till slut blir det en kostnadsfråga för fakulteten. Blir det konkret tar vi gärna del av era erfarenheter./ Anna

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *