Forum Medicum

Ett framtida medicinskt & hälsovetenskapligt kunskapscentrum vid Lunds universitet

7,5 miljoner till Forum Medicum MoRe Lab

LMK-stiftelsen har beslutat att ge 7,5 miljoner kronor för att stödja uppbyggnaden av ett ”Movement and Reality lab” för hälsovetenskaplig forskning i det nya Forum Medicum. Målet är att kunna studera hur olika sjukdomsprocesser vid tillstånd som påverkar motorik och kognition inverkar på förutsättningarna att hantera vardagssituationer och följa effekterna vid olika behandlingar.

Forum Medicum MoRe Lab, Movement and Reality lab, är en satsning på hälsovetenskaplig spetsforskning. Laboratoriet ska möjliggöra tvärvetenskaplig forskning där man kan kombinera hälsovetenskaplig, med preklinisk och klinisk forskning i olika simulerade, men realistiska, miljöer. MoRe lab kommer att ligga på Forum Mediucm, Medicinska fakultetens planerade nybyggnation i Lund.

  • Anslaget ger Medicinska fakulteten förutsättningar att förverkliga sin vision om att etablera en unik hälsovetenskaplig forskningsinfrastruktur som kommer att sätta Lund på kartan och som även ska bli en viktig resurs för den kliniska forskningen och det tvärvetenskapliga förhållningssättet, säger Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

Läs hela pressmeddelandet

november 6, 2018

Inlägget postades i

Informationsmöten

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *